Üyelik Sözleşmesi

1.TARAFLAR

1.1.İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi") merkezi Hürriyet Mah. Menderes Cad. no:7/1 Bağcılar, İstanbul adresinde bulunan Istlon Dış Ticaret Ltd. Şti. ("legaraj") ile Üye ("Üye") arasında, Üye ’nin legaraj ’in Web sitesi ’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2.Legaraj ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2.TANIMLAR

2.1.Çerez (Cookie) Politikası Web Sitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler ’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler ‘in Web Sitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Web sitesi üzerinden (https://www.legaraj.com/sayfa/10/cerez-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

2.2.Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Üyeler ‘in Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, legaraj tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere legaraj ’in kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden (https://www.legaraj.com/sayfa/2/gizlilik-politikasi) erişilebilecek olan metni ifade eder.

2.3.Profil ve Garajım Sayfası Üye ’nin Web sitesi ’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye ’ye özel sayfayı ifade eder.

2.4.Hizmet Üyeler ’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla legaraj ya da legaraj ’in belirlediği iş ortağı tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

2.5.Satıcı legaraj ile yaptığı Satıcı Üye Sözleşmesi kapsamında Siteye araç satmak amacıyla üye olan gerçek/tüzel yetkili Satıcıları

2.6.Teklif Üye tarafından istenilen özellikteki aracın belirlenmesinden sonra legaraj tarafından satıcı üyelere talepler iletilmesi ile 24 saat içinde satıcı tarafından sunulan araç fiyatı

2.7.Üye legaraj ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Web sitesi üzerinde verilen tekliflerin satışa arz edilen araç ya da araçları almak amacıyla üye olan gerçek ve tüzel kişiler

2.8.Araç Site’de Alıcı tarafından fiyat talebi oluşturulabilmesi için Üyelerin hizmetine sunulan her marka ve her model farklı şanzıman, motor, donanım, paketler ve opsiyonlara sahip ayrı ayrı kullanılmamış motorlu kara nakil aracını temsil eder,

2.9.Web sitesi Mülkiyeti legaraj’a ait olan ve legaraj’ ın işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.legaraj alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

2.10.Ziyaretçi Web sitesi ’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

3.ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

3.1.Legaraj, Web sitesi ’ni işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

3.2.Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, Web sitesi ’ne üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve bu platformda oluşturduğu araçlara Satıcılar tarafından verilen teklifleri satın almak istemektedir.

3.3.Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar ’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Web sitesi ’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3.4.Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, Web sitesi ’nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve legaraj, Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, oluşturdukları teklifin satıcıların web sitesi üzerinden sundukları herhangi bir teklif veya tekliflerin satışa dönüşmesi durumunda, kesin satış işlemlerinden Satıcılar ’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

4.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.Legaraj’ ın amacı yeni bir araç satın almak isteyen fakat zaman yaratamayanlar ve satın alma işleminde fiyat konusunda kararsız olanlar için Legaraj Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterileri en kısa ve en güvenilir yoldan yetkili Satıcılara ulaştırır. Legaraj Türkiye’de bulunan yetkili Satıcılara 24 saat içerisinde güncel araç satış imkanı sunar. Sunulan satış teklifleri Alıcıya en uygun 5 teklifi sıralayarak satış işleminin gerçekleşmesini sağlamaktır.

4.2.Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.3.Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin legaraj’dan talepte bulunması halinde legaraj, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Araç için web sitesi üzerinden teklif oluşturan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

4.4.Legaraj’ ın Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; Web sitesi ’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış teklif veya tekliflere ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu teklif veya tekliflerin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Legaraj, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu teklifi dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web sitesi ’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle legaraj ’ın ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, legaraj ’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

4.5.Legaraj, Üyenin site üzerinden yapmış olduğu ilgili araç teklif talebini, Satıcıya iletmek ve Satıcıların vermiş olduğu teklifleri sıralayarak en uygun 5 teklifi Alıcıya 24 saat içinde sunmakla yükümlüdür.

4.6.Legaraj, Satıcı ile Üye arasında iletişimi 0850 346 32 46 numaralı santral hat üzerinden Üyenin Garaj ID numarası tuşlanarak sağlayacaktır. Satıcı tarafından ilgili araca ilişkin teklif verilmesinden itibaren 7 gün süre ile günde 2 kere olmak üzere Üye ‘yi arama imkanı sağlayacaktır. Üye ise ilgili araca ilişkin teklif verilmesinden itibaren süresiz Satıcı ’yı arama imkanı sağlayacaktır.

4.7.Legaraj, Üyenin iletişim bilgilerinin (cep telefonu, e-mail adresi, lokasyon vs.) Satıcı ile hiçbir şekilde paylaşılmayacağını, gönderilmeyeceğini veya Satıcıya iletişim bilgilerinin teşhir edilmeyeceği üyelerine bildirir. Satıcı, Üye ile sadece madde 4.6 ‘da belirtildiği şekilde iletişim kurabilir.

4.8.İşbu sözleşme legaraj’ ın Üye ve Satıcı arasında bağlantı kurmaktan başka, alış ve satış yapılacağı ve araç özellikleri ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle legaraj ’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

4.9.İş bu sözleşme alış için uygun fiyat garantisi vermemektedir. Web sitesi üzerinden sunulan teklifler araç distribütörleri tarafından yetkilendirilmiş satıcıların inisiyatifindedir. Legaraj sadece aracı kurumdur.

4.10.Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Web Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye ’nin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.11.Legaraj, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üyeyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

4.12.Web sitesi ’ne üyelik sırasında ve/veya işlem sırasında Üyeler ’den alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Web sitesi ’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılara iletebilecektir.

4.13.Legaraj güvenlik nedeniyle Üyenin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

4.14.Legaraj önceden Üyeye bildirimde bulunmaksızın sitenin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, sitenin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.                  

4.15.Legaraj dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üyeye bilgi vermeksizin siteden sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, siteden sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

4.16.Legaraj, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, işbu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.

4.17.Üye, web sitesi üzerinden oluşturduğu teklif talebine istinaden Satıcı tarafından verilen teklifin miktarını ve detaylarını aynı ilgili teklif için teklif veren başka bir bayiye ifşa edemez, söyleyemez, pazarlık konusu edemez görsel olarak paylaşamaz ve ima edemez. Legaraj, işbu sözleşme kapsamında üyenin bu maddeye aykırı hareket etmesi durumunda tek taraflı olarak bu sözleşmeyi feshedebilir ve legaraj’ ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı legaraj 'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye legaraj' a ödemekle sorumlu olacaktır.

4.18.Üye ‘nin profil ve garajım Sayfasına erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye ‘nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19.Üye, Web Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

4.19.1.Web Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;

4.19.2.Web Sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

4.19.3.Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye ‘nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

4.19.4.Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web Sitesi’ndeki yorumları Web sitesi dışında yayınlamak gibi Web sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

4.19.5.Virüs veya Web Sitesi’ne, Web Sitesi’nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

4.19.6.Üyeler veya Satıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

4.19.7.Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Legaraj’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

4.19.8.Hizmetler’in, Web Sitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

4.19.9.Üye, Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1.Taraflar ’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

5.2.Legaraj, Üye ‘nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

6.GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1.Legaraj, Üye ’nin Web sitesi ’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Web sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Legaraj, bu kapsamda Üye ’nin sağladığı kişisel verileri Web sitesi ’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Web sitesi ’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını her zaman inceleyebileceğini ve burada belirtilen Web sitesi ’nde yer alan Başvuru Formu’nda belirtilen diğer yöntemlerle kullanabileceğini anlamaktadır.

6.2.Üye tarafından Web Sitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Web Sitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi ’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, araç teklif işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye ’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla legaraj ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye ‘ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Istlon Dış Ticaret Ltd. Şti., iş ortakları ve iştirakleriyle paylaşılacaktır.

7.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1.Sitenin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve veriler legaraj ve/veya lisans verenlere aittir. Satıcı, legaraj’ ın yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde sitenin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, legaraj’ ın uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı legaraj 'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Satıcı legaraj' a ödemekle sorumlu olacaktır.

7.2.Legaraj' ın, Site hizmetleri, Site bilgileri, Sitenin telif haklarına tabi çalışmaları, Sitenin ticari markaları, Sitenin ticari görünümü veya Siteye ilişkin her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.3.Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez. Web sitesi’ nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak legaraj tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile legaraj’ ın mülkiyetindedir.              

7.4.Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

7.5.Satıcı, www.legaraj.com Web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde legaraj’ ın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Legaraj, üçüncü kişilerin veya legaraj’ ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı ’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 10.2’inin uygulanacağını kabul eder.

7.6.Satıcı, Sitenin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Satıcı ’ya ait olup legaraj ’ın rücu hakkı saklıdır.

8.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Legaraj, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sitesi ’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sitesi ‘nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web sitesi ‘nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9.MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya legaraj ’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") legaraj ‘ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, legaraj ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

10.MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1.İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

10.2.Legaraj ’ın Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

10.3.İşbu sözleşme imzalandığı andan itibaren, varsa daha önce sitede onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Satıcı, varsa daha önce sitede onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı legaraj ’dan hiçbir hak ve alacağı olmadığını, legaraj ’ı her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı legaraj ’a karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4.Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda legaraj ‘ın veri tabanında bulunan elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.5.İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

10.6.Legaraj, Üye ile Üye ‘nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.7.Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.8.Üye, legaraj ‘ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.9.Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

10.10.Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Sen teklif al, bizde seni milyonlarca otomobil içerisinden en çok istediğine en avantajlı fiyatlarla ulaştıralım. 😊 #araç #sıfır #sıfıraraç #avantaj #araba #otomobil #legaraj #legarajcom #vasıta #online #bayi #sistem #avantajlıfiyat #satış #uygun #yetkilibayi #teklif #hayal https://t.co/BhSxg3Jfn3
24 Haziran 2019

RAKAMLARLA LE GARAJ

18099
Müşteri
76005
Teklif
19.053,00 TL
Ortalama İndirim

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN

E-mail adresinizi kaydederek yeniliklerden ve güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

Le Garaj teklif sistemindeki döviz bilgileri güncel olarak TCMB tarafından sağlanmaktadır.
Son Güncelleme: 01 Ocak 1970 Copyright © 2000 - 2017 LeGaraj